Skip to content

about Save or Cancel

[RO] Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale, editoriale, de arhitectură, sau design.

Sumarul activităților:

Teatrul de vară CAPITOL 2008 și MMIX (2009) – reactivare temporară auto-generată- Teatrul de vară CAPITOL – 2016, proiect cultural produs împreună cu ArCub, în cadrul candidaturii București 2021 orașul_in-vizibil

Parcul Natural Văcărești / Anuala de Arhitectură București 2016, premiul secțiunii “Viziuni și cercetare prin arhitectură”

feeder.ro (2014-prezent) – “agenția de știri a națiunii alternative” și proiectele editoriale feeder insider web & print, feeder sound.

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL – proiect cultural este co-finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.

hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 – programul multianual de reactivare a ansamblului de monumente istorice Capitol, desfășurat cu susținerea AFCN.

Un-hidden Bucharest 2017 – conceput ca o serie de semnale urbane / intervenții în spațiul public, promovând cunoașterea și explorarea acestuia prin artă, facilitând realizarea a 3 noi intervenții, cartarea a 22 de lucrări independente din spațiul public, tururi ghidate și o serie de workshop-uri pentru copii. Un proiect co-finanțat de AFCN.

Un-hidden Bucharest II 2018 – harta online si print a 56 de lucrări artistice din spațiul public, realizarea a 4 noi intervenții, apeluri deschise pentru lucrări și fotografie de street art, tururi ghidate și a 2 ateliere de linogravură și stencils; un proiect co-finanțat de AFCN.

feeder workshops (2018) este o platformă interactivă online de debut și self-publishing pentru tinerii artiști, designeri, arhitecți, ilustratori, graficieni și muzicieni continuând activitatea de descoperire, promovare și conectare a talentelor locale cu audiențe internaționale, întreprinsă de platforma online feeder.ro timp de 15 ani. Declinându-se într-o serie atipică de produse culturale, feeder workshops informează despre capacitatea internetului de a conecta autorii cu audiențe globale, cu ajutorul noilor metode de digitalizare a lucrărilor și self-publishing online.

Un-hidden Street Art in Romania, 2019 – proiectul editorial co-finanțat de AFCN publică rezultatele demersului de cercetare a artei în spațiul public; harta se extinde pentru a cuprinde 7 noi orașe din România, mapând astfel peste 200 de lucrări; proiectul facilitează producția a 3 noi lucrări. 100 de pagini, A5, tipărită în București, România.

feeder sound, 2019 – proiectul are cinci componente distincte, menite să crească aprecierea publicului internațional pentru muzica electronică românească, conectând artiștii cu noi audiențe. Caracterul inovativ al proiectului actual constă într-un mix diversificat de conținut editorial multimedia creat pentru promova online lucrările audio ale tinerilor artiști români și pentru a capta noi publicuri internaționale. Un proiect cultural noile media / artă digitală, co-finanțat de AFCN.

feeder sound II, 2020. Un proiect cultural noile media / artă digitală, co-finanțat de AFCN.

– Un-hidden Romanian Culture 2020 – 2 expoziții acompaniate de 2 dj seturi în Brașov și București, în data de 15 Ianuarie, cu ocazia sărbătoririi Zilei Culturii Naționale; co-finanțat de Ministerul Culturii

save or cancel

[EN] Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in the contemporary society.
Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of the contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorization of the existing, through cultural, editorial, architecture and design projects.

Summary of activities:

CAPITOL Summer Theatre 2008 & MMIX (2009) – auto-generated temporary reactivation

CAPITOL Summer Theatre – 2016, a cultural project produced with ArCub, as part of the application București 2021 orașul_in-vizibil

Natural Park Văcăreşti / “Visions and research through architecture” prize, Bucharest Architecture Annual 2016

feeder.ro (2014-present) – “the news agency of the alternative nation” and the editorial projects feeder insider web & print, and feeder sound.

CAPITOL Cinema / Summer Theatre (2017) – cultural project co-financed in the Bucharest Participative City programme by PMB through ARCUB.

cultural hub CAPITOL Cinema / Summer Theatre 2017-2018 – a multiannual pilot programme which aimed to reactivate the heritage ensemble Capitol, co-financed by AFCN.

Un-hidden Bucharest 2017 – an urban regeneration project conceived as a series of 3 urban signals / artistic interventions in the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through art. It also produces an open call for interventions, a street art map of Bucharest presenting 22 artworks, online & print, street art guided tours and art workshops for children. A cultural intervention project co-financed by National Cultural Fund Administration (AFCN).

Un-hidden Bucharest II 2018 – expands the online & print to 56 street artworks in public spaces, facilitating 4 new street art interventions, open calls for artworks and photography, guided tours, stencils and linocut workshops. A  cultural intervention project co-financed by AFCN.

feeder workshops (2018) – an online debut and self-publishing platform for young artists, designers, architects, illustrators, graphic artists, and musicians and to continue discovering, promoting and connecting local talent with international audiences, tended by the online feeder.ro platform for 15 years. This project intends to increase the appreciation of young people for Romanian art, design, and music, as well as to establish real connections by investigating possible multidisciplinary interactions. Artistic activity stimulates innovation and new patterns of thinking. Often functioning as a collective memory for communities, art is a reservoir of creative ideas for future generations. An education through culture project co-financed by AFCN.

Un-hidden Street Art in Romania, book, 2019 – the editorial project co-financed by AFCN publishes the results of the street art mapping endeavours; the map extends to receive 7 new Romanian cities, thus charting over 200 artworks; the project facilitates the production of 3 new street art interventions. 100 pages, A5, printed in Bucharest, Romania. Buy link: Un-hidden Street Art in Romania

feeder sound, 2019 – the editorial project has five distinct components, designed to increase the appreciation of the international audience for Romanian electronic music, linking artists with new audiences. The innovative character of the current project consists of a diverse mix of multimedia editorial content created to promote online the audio works of young Romanian artists and to capture new international audiences. A new media / digital arts cultural project co-financed by AFCN.

feeder sound II, 2020, an interactive online media platform for musicians continuing the discovery, promotion and connection of local talents undertaken by feeder.ro for 16 years. The five components of the project are declining in distinct curatorial efforts: 1 open call for djs and producers, 7 audio-video live streams which invite a musician and a visual artist to work together for 2 hours, 36 podcasts feeder sound recordings, lasting one hour, 36 audio tracks published weekly in the feeder sound exclusive premieres column, 72 EP / album reviews about the most recent and collectable vinyl releases. A new media / digital arts cultural project co-financed by AFCN.

– Un-hidden Romanian Culture 2020 – 2 exhibitions accompanied by 2 DJ sets in Brașov and Bucharest, on January 15, on the occasion of celebrating the National Culture Day; co-financed by the Ministry of Culture.

about save or cancel cristina popa andrei racovitan