Skip to content

feeder sound II | new media / digital arts 2020

  Discover the new feeder sound II cultural project

  Discover the feeder sound II cultural project

  feeder sound is an interactive online release platform for musicians continuing the discovery, promotion and connection of local talents undertaken by feeder.ro for 16 years. The feeder sound II cultural project has five distinct new media components, designed to increase the appreciation of the international audience for Romanian electronic music, linking artists with new audiences.

  The innovative character of the current project consists of a diverse mix of multimedia editorial content created to promote online the audio works of young Romanian artists and to capture new international audiences.
  The five components of the project are declining in distinct curatorial efforts:

  1 open call for djs and producers, launching on 6th of April 2020. 

  7 video live streams from the secret feeder sound studio or partner venues. Dates:

  Wednesday 22nd of April 2020
  Saturday 16th of May 2020
  Wednesday 24th of June 2020
  Wednesday 22nd of July 2020
  Wednesday 19th of August 2020
  Wednesday 16th of September 2020
  Wednesday 14th of October 2020

  36 podcasts feeder sound recordings, lasting one hour. 

  36 audio tracks published weekly in the feeder sound exclusive premieres column.

  72 EP reviews about the most recent and collectable vinyl releases.

  The feeder sound project aims to create new artistic expression opportunities for young musicians and producers.

  The feeder sound project is organized by Save or Cancel team, composed of Cristina Popa (random) and AndreiRacovițan (ubic), through feeder.ro and is co-funded by AFCN, Thematic area: Digital art and new media. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

  Visit the project’s page feeder soundEP reviews and exclusive premiere to find out more about past, current and future activities.

  About Save or Cancel
  Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
  The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

  feeder sound is a showcase of local and international talent alike comprised of DJ sets and fresh tunes meticulously curated in a sound collection which promotes mutual recognition and cultural exchange between musicians worldwide.

  Discover the feeder sound II cultural project

  [RO]

  Descoperă proiectul cultural feeder sound II

  feeder sound este o platformă interactivă online de lansare pentru muzicieni continuând activitatea de descoperire, promovare și conectare a talentelor locale întreprinsă de feeder.ro timp de 16 ani. Proiectul cultural feeder sound II are cinci componente distincte, menite să crească aprecierea publicului internațional pentru muzica electronică românească, conectând artiștii cu noi audiențe.

  Caracterul inovativ al proiectului actual constă într-un mix diversificat de conținut editorial multimedia creat pentru a promova online lucrările audio ale tinerilor artiști români și pentru a capta noi publicuri internaționale.
  Cele cinci componente ale proiectul se declină în eforturi curatoriale distincte:

  1 Apel deschis pentru creații audio destinat tinerilor muzicieni / producători, lansat pe 6 Aprilie 2020

  7 Transmisii audio-video live din studioul secret feeder.ro sau din locuri partenere

  Miercuri 22 Aprilie 2020
  Sâmbătă 16 Mai 2020
  Miercuri 24 Iunie 2020
  Miercuri 22 Iulie 2020
  Miercuri 19 August 2020
  Miercuri 16 Septembrie 2020
  Miercuri 14 Octombrie 2020

  36 înregistrări feeder sound podcasts, cu durata de câte o oră.

  36 piese audio, publicate săptămânal în rubrica feeder sound exclusive premieres.

  72 de review-uri despre cele mai recente și collectable viniluri lansate.

  Proiectul feeder sound își propune să creeze noi oportunități de expresie artistică pentru tinerii muzicieni și producători.

  Proiectul feeder sound este organizat de echipa Save or Cancel, compusă din Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic) prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN, Aria tematică: Artă digitală și noile mediaProgramul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

  Vizitează pagina proiectului feeder sound, EP reviews și exclusive premiere pentru a fi la curent cu noile activități programate.

  Despre Save or Cancel
  Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
  Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

  feeder sound este o investigație în activitatea artiștilor locali și internaționali, alcătuită din seturi de DJ și melodii contemporane curatoriate cu meticulozitate într-o colecție de sunete care promovează recunoașterea reciprocă și schimbul cultural între muzicieni din întreaga lume.

  feeder sound side bar logo icon