Skip to content

This is your chance to join the exciting feeder sound project

This is your chance to join the exciting feeder sound project

[EN] Discover the cultural project feeder sound 2019 | Digital art / new media

feeder sound is an interactive online release platform for musicians continuing to discover, promote and connect local talents undertaken by the feeder.ro for 15 years. The editorial project has five distinct components, designed to increase the appreciation of the international audience for Romanian electronic music, linking artists with new audiences.

The innovative character of the current project consists of a diverse mix of multimedia editorial content created to promote online the audio works of young Romanian artists and to capture new international audiences.
The five components of the project are declining in distinct curatorial efforts:

1 Open call for audio creations for young musicians/producers.

Calendar
17 July START – 17 August DEADLINE

feeder sound (dj set/podcast)
1st prize – 600 lei / 125 euro
2nd prize – 475 lei / 100 euro
3rd prize – 280 lei / 60 euro

exclusive premiere (track)
1st prize – 600 lei / 125 euro
2nd prize – 475 lei / 100 euro
3rd prize – 280 lei / 60 euro

Jury
To be announced on 31 July

4 video lives streams recorded at the secret feeder sound studio.

DRAGUTESKU (dj set) & ERPS (live painting) – Wed 24 Jul
OANA (dj set) LIVI PO (live painting) – Wed 28 Aug
ADA KALEH (dj set) KSELEQOQYNQYSHY (live painting) – Wed 25 Sep
PIKTOR (dj set) MARIA BĂLAN (live painting) – Sat 19 Oct

18 podcasts feeder sound recordings, lasting one hour. The audio recordings released every Friday of the platform are meant to preserve digital creations as a product and process that takes place in physical space.

18 audio tracks published weekly in the feeder sound exclusive premieres column.

36 EP reviews about the most recent and collectable vinyl releases.

The feeder sound project aims to create new artistic expression opportunities for young musicians and producers.

The feeder sound project is organized by Save or Cancel team, composed of Cristina Popa (random) and AndreiRacovițan (ubic), through feeder.ro and is co-funded by AFCN, Thematic area: Digital art and new media. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: CNDBZeppelinIgloothe Institute

Visit the project’s page feeder soundEP reviews and exclusive premiere to find out more about past, current and future activities.

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancelis a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

feeder sound is a showcase of local and international talent alike comprised of DJ sets and fresh tunes meticulously curated in a sound collection which promotes mutual recognition and cultural exchange between musicians worldwide.

This is your chance to join the exciting feeder sound project

[RO]

Descoperă proiectul cultural feeder sound 2019 | Artă digitală / noile media

feeder sound este o platformă interactivă online de lansare pentru muzicieni continuând activitatea de descoperire, promovare și conectare a talentelor locale întreprinsă de feeder.ro timp de 15 ani. Proiectul editorial are cinci componente distincte, menite să crească aprecierea publicului internațional pentru muzica electronică românească, conectând artiștii cu noi audiențe.

Caracterul inovativ al proiectului actual constă într-un mix diversificat de conținut editorial multimedia creat pentru a promova online lucrările audio ale tinerilor artiști români și pentru a capta noi publicuri internaționale.
Cele cinci componente ale proiectul se declină în eforturi curatoriale distincte:

1 Apel deschis pentru creații audio destinat tinerilor muzicieni / producători.

Calendar
17 Iulie START – 17 August TERMEN LIMITĂ

feeder sound (dj set/podcast)
Locul 1 – 600 lei / 125 euro
Locul 2 – 475 lei / 100 euro
Locul 3 – 280 lei / 60 euro

exclusive premiere (track)
Locul 1 – 600 lei / 125 euro
Locul 2 – 475 lei / 100 euro
Locul 3 – 280 lei / 60 euro

Juriu
Urmează a fi anunțat pe 31 Iulie

4 Transmisii audio-video live din studioul secret feeder.ro.

DRAGUTESKU (dj set) & ERPS (live painting) – Mi 24 Iul
OANA (dj set) LIVI PO (live painting) – Mi 28 Aug
ADA KALEH (dj set) KSELEQOQYNQYSHY (live painting) – Mi 25 Sep
PIKTOR (dj set) MARIA BĂLAN (live painting) – S 19 Oct

18 înregistrări feeder sound podcasts, cu durata de câte o oră. Înregistrările audio publicate în fiecare Vineri de platformă au menirea de a conserva digital creațiile contemporane ca produs și proces care se desfășoară în spațiul fizic.

18 piese audio, publicate săptămânal în rubrica feeder sound exclusive premieres.

36 de review-uri despre cele mai recente și collectable viniluri lansate.

Proiectul feeder sound își propune să creeze noi oportunități de expresie artistică pentru tinerii muzicieni și producători.

Proiectul feeder sound este organizat de echipa Save or Cancel, compusă din Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic) prin feeder.roco-finanțat de AFCN, Aria tematică: Artă digitală și noile mediaProgramul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: CNDBZeppelinIgloothe Institute

Vizitează pagina proiectului feeder sound, EP reviews și exclusive premiere pentru a fi la curent cu noile activități programate.

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

feeder sound este o investigație în activitatea artiștilor locali și internaționali, alcătuită din seturi de DJ și melodii contemporane curatoriate cu meticulozitate într-o colecție de sunete care promovează recunoașterea reciprocă și schimbul cultural între muzicieni din întreaga lume.

feeder sound side bar logo icon