Skip to content

Un-hidden Bucharest @ CNDB, Sala Omnia


[scroll for EN]
Un-hidden Bucharest @ CNDB, Sala Omnia
Skinny Bunny – ARTISTIC INTERVENTION // URBAN SIGNAL // WINNER of OPEN CALL Un-hidden Bucharest 
Paul Dunca – guided tour & storytelling 

Alăturați-vă lui Mary Stroe aka Skinny Bunny în timp ce pictează ferestrele Sălii Omnia, prima acțiune a propunerii sale câștigătoare pentru Open Call Un-hidden Bucharest.

Inspirată de trecutul enigmatic al clădirii și viitorul în mișcare, Skinny Bunny decorează fațada și sunteți invitați să veniți și să o vedeți la lucru. 👩🏻‍🎨
Instalația anunță viitoarea reabilitare a Sălii Omnia, o nouă casă pentru Centrul Național al Dansului Contemporan București. 👯‍♂️
Mary Stroe este în prezent activă ca scenograf, ilustrator și designer aka Skinny Bunny.

Voluntarii sunt apreciați și așteptați începând cu ora 12:00. 🙂

Dar cum rămâne cu turul ghidat?
Urmăriți-l pe Paul Dunca, ghidul și povestitorul nostru, pe măsură ce luăm o cale alternativă pentru a experimenta arta super contemporană în București.
1. Ne întâlnim la CNDB Sala Omnia la ora 19:00 pentru a descoperi clădirea și pentru a vedea cum pictează Skinny Bunny
2. Hedof [NL], Saddo, Obie Platon, Lucian Sandu-Milea, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, 2016-2017
3. SaddoAda MușatSorina VazelinaOana LohanKitrăPisica Pătrată și Aitch @ Lente Praporgescu, 2015
4. IoanaIrina MocanuAlina MarinescuSerebeLivia FălcaruAnca NorilorMax DimaFioAndra SemciucWanda HutiraPisica PătratăErps, mural, Street Delivery “Grădini posibile“, Strada Arthur Verona, 2017
5. Pisica Pătrată și Sorina Vazelina, totem și mural, Lente, Strada Dionisie Lupu 78, 2017
6. Pisică Pătrată, Street Delivery, Cărturești Verona, mural painting, 2016
7. John Dot S, ”no more tv/cctv again”, The M60 Space, mural & stencil, 2017
8. Pisica Pătrată, Cinema / Teatrul de vară Capitol, 2016-2017
9. O noapte de vară amuzantă!
În acest tur se merge pe jos, vă rugăm să purtați pantofi și îmbrăcăminte confortabile.
Distanță: 3 km.
La M60, facem o pauză și o băutură răcoritoare oferită de Mellow, în timp ce schimbăm idei despre arta independentă în spațiile publice și despre modul în care acestea afectează comunitățile, cum ar fi creșterea calității vieții sau gentrificarea.
Turul se termină în jurul orei 21:00, în fața Teatrului de vară Capitol, pe strada Constantin Mille.
Această ediție a turneului îi salută pe participanți. Alăturați-vă grupului trimițând numele, vârsta și ocupația la adresa info@saveorcancel.tvTurneul alternativ, care va fi în curând disponibil în format tipărit și ca o hartă web, conține 21 de noi intervenții artistice publice în București.

Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană imaginat ca serie de 3 semnale urbane care au ca scop umanizarea orașului, și promovarea explorării acestuia prin artă, într-un traseu cultural alternativ, care recomandă cele mai remarcabile intervenții artistice în spațiul public.
Cele trei semnale urbane sunt produse în colaborarea cu partenerii proiectului – CNDBCinema MarconiLente, activând prin artă spațiile publice pe care aceștia le împart cu localnici și turiști.

Un-hidden Bucharest este un proiect cultural produs de Save or Cancel prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN.

Partenerii proiectului: Centrul Naţional al Dansului BucureştiLenteCinema MarconiCâtpece, Mellow Drinks
Parteneri media: ZeppelinIQadsSmarkArt7DizainărIqoolanyplace.ro

Design grafic: Ana Dămoc
Foto: Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Un-hidden Bucharest @ CNDB, Sala Omnia
Skinny Bunny – ARTISTIC INTERVENTION // URBAN SIGNAL // WINNER of OPEN CALL Un-hidden Bucharest 
Paul Dunca – guided tour & storytelling 

Join Mary Stroe aka Skinny Bunny as she paints the windows of Omnia Hall, for the first instalment of her winning proposal for Un-hidden Bucharest Open Call. Inspired by the building’s enigmatic past and moving future, Skinny Bunny decorates the façade and you are invited to drop by and see her at work. 👩🏻‍🎨

The installation announces the future rehabilitation of Omnia Hall as the National Centre for Contemporary Dance Bucharest. 👯‍♂️
Mary Stroe is currently active as a stage designer, illustrator, and designer aka Skinny Bunny.
Volunteers are appreciated and anticipated, starting at 12:00.
But what about the guided tour?
Follow Paul Dunca, our guide and storyteller, as we take on an alternative path to experience super contemporary art in Bucharest. 
1. We meet at CNDB Sala Omnia at 19:00 to discover the building and see Skinny Bunny live painting
2. Hedof [NL], Saddo, Obie Platon, Lucian Sandu-Milea, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, 2016-2017
3. SaddoAda MușatSorina VazelinaOana LohanKitrăPisica Pătrată și Aitch @ Lente Praporgescu, 2015
4. IoanaIrina MocanuAlina MarinescuSerebeLivia FălcaruAnca NorilorMax DimaFioAndra SemciucWanda HutiraPisica PătratăErps, mural, Street Delivery “Grădini posibile“, Strada Arthur Verona, 2017
5. Pisica Pătrată și Sorina Vazelina, totem și mural, Lente, Strada Dionisie Lupu 78, 2017
6. Pisică Pătrată, Street Delivery, Cărturești Verona, mural painting, 2016
7. John Dot S, ”no more tv/cctv again”, The M60 Space, mural & stencil, 2017
8. Pisica Pătrată, Cinema / Teatrul de vară Capitol, 2016-2017
9. Have a fun summer night!
🚶🏽‍♀️This is a walking tour, please wear comfortable shoes and clothing.
Walking distance: 3 km
At M60 we take a break and a refreshment, kindly provided by Mellow, while we exchange ideas about independent art in public spaces, and how its spillovers impact communities, like raising the quality of life or gentrification.
The tour finishes around 21:00, in front of Teatrul de vară Capitol, on Constantin Mille street.
This edition of the tour is now welcoming participants. Join the group by sending your name, age and occupation at info@saveorcancel.tv


The alternative tour, which will soon be available in print and as a web map, features 21 fresh public art interventions in Bucharest.

Un-hidden Bucharest is an urban regeneration project imagined as a series of 3 public signals aimed at humanising the city and promoting its exploration through art in an alternative cultural route that recommends the most remarkable artistic interventions in the public space. The three urban signals are produced in collaboration with the project partners – CNDB, Cinema Marconi, Lente, activating, through art, the public spaces they share with locals and tourists.

Un-hidden Bucharest is a cultural project produced by Save or Cancel via feeder.ro, co-financed by AFCN.

Project partners: Lente, CNDB, Cinema Marconi, Câtpece, Mellow Drinks
Media partners: Zeppelin, IQads, Smark, Art7, Dizainăr, Iqool, anyplace.ro

Graphic design: Ana Dămoc
Photos: Alex Iacob

Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

Un-hidden Bucharest