Skip to content

remote ctrl. – muzică interactivă multimedia

“Spectacolul are drept protagonişti trei dintre compozitorii români preocupați de utilizarea noilor tehnologii în muzică, ei fiind specializați în programare cu Max/MSP/Jitter. În funcție de context și de partitura concepută, calculatorul reacţionează și acompaniază în timp real instrumentiștii, iar tehnologia folosită face posibilă interacţiunea directă, pe scenă, dintre muzicieni și mediul electronic. Astfel, aceeaşi piesă muzicală poate fi mult modificată de la o interpretare la alta, în funcţie de tălmăcirea artistului.”