Skip to content

Parcul Natural Văcărești premiat la Anuala de Arhitectura Bucuresti 2016

Viziunea noastră pentru Parcul Natural Văcărești a câștigat premiul secțiunii „Viziuni și cercetări prin arhitectură” (ex aequo) din Anuala de Arhitectura Bucuresti 2016. 


Cercetând studiul de fundamentare elaborat de Grupul de Inițiativă și validat de Academia Română, confirmăm valoarea acestei zone verzi pentru oraș și sesizăm nevoia unui concurs internațional, în acord cu regulamentul zonei naturale protejate.

Vă invităm să vizitați expoziția, unde veți găsi și propunerea noastră de conversie pentru Teatrul de vara Capitol.

Autori: arh. Andrei Racovițan, Cristina Popa / Save or Cancel
Colaboratori: Helmut Ignat – fotograf
Cristian Lascu – editor și speolog
Ana Dămoc – designer

Parcul Natural Văcărești [RO]

Propunerea se înscrie în inițiativa colaborativă de protecție și punere în valoare a peisajului de la Văcărești.

Save or Cancel constată că Parcul Natural Văcărești poate să aducă în patrimoniul naţional o zonă urbană cu o bogată biodiversitate și o vecinătate valoroasă, prin contrast, pentru fondul construit bucureștean.

Soluţia adecvată pentru protecţia și integrarea biodiversităţii în cadru urban ar putea constitui tema unui concurs internațional.

Văcărești Nature Park [EN]

The proposal joins the collaborative initiative to protect and enhance the landscape at Văcăreşti.

Save or Cancel notes that Văcăreşti Nature Park may add value to the national heritage as an urban area with rich biodiversity and an interesting neighborhood, in contrast to the built environment of Bucharest.

The appropriate solution for the protection and integration of biodiversity in the urban setting could be the focus theme of an international competition.