Skip to content

Câștigătorul apelului deschis pentru CAPITOL

[scroll for English]

Câștigătorul apelului deschis pentru CAPITOL

În data de 14 August, Save or Cancel a lansat două noi apeluri deschise, căutând să reîncarce memoria colectivă cu noi instanțe din viața ansamblului de monumente CAPITOL.
Primul apel deschis, cu tema “Exerciții de memorie colectivă: cum interacționăm cu patrimoniul?“, a pornit în căutarea unui semnal urban, o lucrare realizată sau aproape gata, care investighează procesele memoriei colective. Publicul și juriul au ales unanim instalația video interactivă propusă de Ciprian Făcăeru, Dan Făcăeru / Augmented Space Agency, intitulată Capitol Continuum, pe care sperăm să o explorăm pe 15 Septembrie, în fața Teatrului de vară CAPITOL, alături de un performance #FLUID – The Stage is Yours, inspirat de istoria grădinii de vară.
Capitol Continuum – visual interactive intervention
Ciprian Făcăeru, Dan Făcăeru / Augmented Space Agency
Exploratori ai frontierelor digitale, Augmented Space Agency depășește barierele dintre spațiile fizice și cele digitale cu ajutorul mediului AR. Concentrați pe  platforme mobile, ca viitor driver al mediilor digitale, creează noi tipuri de experiențe și produse cu o gamă largă de aplicabilități. Principalul lor focus este mediul augmented și pe tehnologiile conexe. Ei dezvoltă pipelines de producție inovatoare pentru a crea un conținut dedicat mai bun și experiențe AR, MR, XR & VR, menținând un flux de lucru eficient și adaptabil.
🔺📷Apelul deschis 2 rămâne deschis până în data de 7 Septembrie.
Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici.

Acest apel deschis este organizat de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din proiectul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN, și produs cu suportul ArCub, în cadrul programului cultural “București – Oraș Participativ 2017”.
Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AFCNArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema MarconiRADEFCarol 53Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Parteneri media: ZeppelinIQadsSmarkIqoolAssamblageCitatepediawordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.ro, Art7Arte și meserii
Design: Acme Industries
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Winner of Open call for CAPITOL

On August 14, Save or Cancel launched two new open calls, seeking to recharge the collective memory with new instances from the life of the CAPITOL ensemble of monuments.
The first open call, “Collective memory exercises: how do we interact with heritage?“, sought to find an urban signal, a completed or near-done work that investigates the processes of collective memory. The audience and the jury unanimously decided on the interactive video installation proposed by Ciprian Făcăeru, Dan Făcăeru / Augmented Space Agency, entitled Capitol Continuum, which we hope to explore on September 15 in front of the CAPITOL Summer Theatre, alongside a #FLUID – The Stage is Yours performance, inspired by the history of the summer garden.
Explorers of digital frontiers, Augmented Space Agency are overcoming the barriers between the physical and digital spaces with the help of AR medium. Focused on mobile platforms, as the future driver of digital media, they are creating new types of experiences and products with a wide range of applicability.
Their main focus is on the augmented medium and related technologies. They are developing innovative production pipelines in order to create a better-dedicated content and AR, MR, XR & VR experiences, maintaining an efficient and adaptive workflow.
🔺📷 The open call 2 remains open until September 7th.
Find out more about CAPITOL Cinema / Summer Theatre monuments and the awareness campaign, here.
The open call is organized by Save or Cancel, via feeder.ro, and is a part of the “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL” multiannual cultural project, co-financed by AFCN, produced with the support of ArCub, as part of the “București – Oraș Participativ 2017” cultural programme.
Organizer: Save or Cancel
Partners: AFCNArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema MarconiRADEFCarol 53Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Media partners: ZeppelinIQadsSmarkIqoolAssamblageCitatepediawordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.ro, Art7Arte și meserii
Graphic design: Acme Industries
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.
cinema/ teatru de vara CAPITOLOther articles in the awareness campaign:
parteneri hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol 2017-2018