Skip to content

Capitol Grădina Cinema @ Someș Delivery, Cluj

Capitol – Grădina Cinema @ Someș Delivery 2017

“CAPITOL – Grădina Cinema” la Someș Delivery

[scroll for EN]
CAPITOL – Grădina Cinema, propunerea Save or Cancel, este una dintre instalațiile câștigătoare ale apelului de idei Someș Delivery 2017.
Instalația testează posibile utilizări cotidiene și culturale ale spațiului public, pentru a iniția procese participative de place-makingZona de relaxare și cinematograf în aer liber integrează malul nordic al Someșului și reinterpretează spațiul public, explorând legături între film📽natură🌱 și oraș🏛. Ideea are un caracter temporar, este adaptabilă și replicabilă, reprezentând un model care poate fi repetat la diferite dimensiuni, inclus în trasee, sau re-asamblat în altă zonă a Someșului.
În contextul recentei închideri a unui număr mare de spații culturale din clădiri care prezintă risc seismic, în special cinematografe, teatre și galerii de artă, artiștii și locuitorii orașului pot fi adesea prizonieri în zone fără funcțiuni culturale sau calități estetice și cognitive.
Programarea de activități culturale în spațiul public implică comunitatea și dezvoltă obiceiul locuitorilor de a se exprima și interveni, devenind beneficiarii unui mediu alternativ și inedit de cunoaștere și interacțiune, iar calitatea vieții poate crește ca urmare a proceselor conștiente, colective.

PROGRAM

de zi: zonă de relaxare, lectură, dialog sau picnic, cu umbrele și covorașe -> 🔺 atenție la noutăți

17 Iunie:

21:10-21:25 / scurtmetraj UP STAIRS, de Alina Ușurelu și Irina Marinescu

21:25-21:30 / video hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL

21:30-22:00 / film René (2008, Elveția) de Tobias Nölle

22:00-23:00 / film The Social Life of Small Urban Spaces (1988, Statele Unite) de William H. Whyte

18 Iunie:

21:10-21:25 / scurtmetraj UP STAIRS, de Alina Ușurelu și Irina Marinescu

21:25-21:30 / video hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL

21:30-22:30 / film Auto-Ceva (2009, Germania / România) de Felix Grimm

22:30-23:00 / film Voyage dans la Lune (1902, Franța) de Georges Méliès

Citiți un interviu cu echipa Save or Cancel, realizat de Someș Delivery.

[en]

CAPITOL – The Cinema Garden, a Save or Cancel proposal, is one of the winning installations of Somes Delivery 2017.
The facility tests possible day-to-day and cultural uses of public space to initiate participatory processes of place-making. The relaxation area and outdoor cinema integrates the northern shore of the Somes, and reinterprets the public space, exploring the links between film, nature and the city. The idea has a temporary character, is adaptable and replicable, representing a pattern that can be repeated in different dimensions, included in trails, or reassembled in another area of Somes.
In the context of the recent closure of a large number of cultural spaces in seismic buildings, especially cinemas, theatres and art galleries, artists and city dwellers can often be prisoners in areas without cultural functions or aesthetic and cognitive qualities.
Programming cultural activities in the public space, the community is involved and develops the habit of expressing themselves and intervening, becoming the beneficiaries of an alternative and unique environment of knowledge and interaction, moreover, the quality of life can grow as a result of collective, conscious processes.
Activități la Someș Delivery 2017
Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.
Această instalație face parte din campania “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, un proiect cultural derulat de Save or Cancel, co-finanțat de AFCN.

Parteneri: ArCub, CNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, Carol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Art7, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.ro

Localizare Cinema Capitol @ Someș Delivery 2017

Despre Someș Delivery 2017

Someș Delivery 2017 se desfășoară în 17 și 18 iunie pe segmentul de râu dintre podul Garibaldi și puntea pietonală din amonte.
Ediția din acest an va avea 8 instalații, amenajări și evenimente rezultate în urma concursului Imaginăm Someșul Viitorului.

Organizatori Someș Delivery
Fundația Cărturești, Ordinul Arhitecților din România, Asociația miniMASS.