Skip to content

Un-hidden Romania – Open Call for Street Art Photography

Un-hidden Romania - Open Call for Street Art Photography

[read in Romanian]

If you photograph street art, take part in the new open call launched by Save or Cancel, within the multi-year Un-hidden Romania programme. The first call rewards 3 photographs that capture outstanding street art works in public spaces across the country.

Read the rules of the open call and use the form on the same page to apply. You can submit up to three photos between the 1st and 30th of November 2021, 23:59 (Bucharest time). The selection of the photos is made by anonymous public online voting on the Un-hidden Romania website.

The open call awards 3 prizes, which cannot be accumulated. In addition, the winning photos will be promoted in the Un-hidden Romania cultural programme actions and in the exhibition in May 2023 in Bucharest. Depending on the quality of the entries, some of the images may be selected for publication in the forthcoming book Un-hidden Romania, launched during the above-mentioned exhibition.

Save or Cancel production will publish the results of the selection in December 2021, online, on the programme websitehttps://un-hidden.ro/en.

Join this open call and contribute to the mapping of street art in public spaces in Romania. Access the application form.

Follow the Un-hidden Romania programme:

Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden

Program by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: National Museum of Contemporary Art (Bucharest), Faculty of Sociology and Social Work (Bucharest), Amural (Brasov), Regina Maria National College of Arts (Constanta), Artipic Association (Iasi)

Media partners: Igloo, Zeppelin, The Institute, IQads, Atelierul Magazine

Co-financed by AFCN

The programme does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the programme or how the results of the programme may be used. These are entirely the responsibility of the grantee.

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in contemporary society.
Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of the contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorization of the existing, through cultural, editorial, architecture and design projects.

Un-hidden Romania - Open Call for Street Art Photography

Un-hidden Romania – Apel Deschis pentru Fotografie de Street Art

Dacă fotografiezi street art, participă la noul apel deschis lansat de Save or Cancel, în cadrul programului multianual Un-hidden Romania. Primul apel premiază 3 fotografii care surprind într-un mod remarcabil lucrări street art din spațiile publice din țară.

Citește regulamentul apelului deschis și folosește formularul de pe aceeași pagină pentru a te înscrie. Poți trimite până la trei fotografii, în perioada 1 – 30 Noiembrie 2021, ora 23:59. Selecția fotografiilor este realizată prin vot public anonim online, pe website-ul programului Un-hidden Romania.

Apelul deschis acordă 3 premii, care nu se pot cumula. În plus, fotografiile premiate beneficiază de promovare în cadrul acțiunilor programului cultural Un-hidden Romania și în cadrul expoziției din Mai 2023, în București.În funcție de calitatea înscrierilor, unele dintre imagini pot fi selectate pentru publicare în viitoarea carte Un-hidden Romania, lansată în cadrul expoziției menționate mai sus.

Save or Cancel production va publica rezultatele selecției în luna Decembrie 2021, onlinepe website-ul programului, https://un-hidden.ro.

Înscrie-te în acest apel deschis pentru a contribui la cartarea lucrărilor de street art în spații publice din România. Accesează formularul de înscriere.

Urmărește programul Un-hidden Romania:

Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Program realizat de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri: Muzeul Național de Artă Contemporană (București)Facultatea de Sociologie și Asistență Socială(București)Amural (Brașov)Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul

Co-finanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel
Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte și programe culturale și editoriale