Skip to content

Un-hidden Bucharest Street Art Tours | The Creative Quarter Design Festival edition

Un-hidden Bucharest Street Art Tour Creative Quarter Design Festival

[scroll down for EN]

Creative Quarter Design Festival, primul mare festival al Cartierului Creativ, va avea loc în București, între 18 și 26 mai.

Entitățile din Cartierul Creativ propun peste 60 de evenimente speciale, de la expoziții, workshopuri și talk-uri la tururi ghidate, performance-uri live, petreceri, treasure hunt, movie night și chiar un design market, ce vor trasa programul și harta primului festival care sărbătorește efervescența creativă contemporană.

Creative Quarter Design Festival, the first major festival of the Creative Quarter, will be held between 18th and 26th of May

În cadrul evenimentului, se vor desfășura două tururi de street art Un-hidden Bucharest, pe 18 mai (17:00-19:00) și pe 25 mai (17:00-19:00), cu plecare din strada Constantin Mille 13, în Cartierul Creativ.

Veți afla poveștile celor mai noi lucrări de street art din București și ale locurilor uitate de timp, dar a căror moștenire poate continua prin artă și implicare civică.

Tururile sunt ghidate de Open Doors – Travel Outside the Box în limba română și engleză și au fost dezvoltate în cadrul proiectului Un-hidden Bucharest II, ediția 2018. Acestea vorbesc despre cum trecutul are un viitor, prin fapte și decizii din prezent.

Vă puteți alătura în turul pietonal care deschide subiectul și apetitul de căutare urbană continuă, schimbând perspectiva, prin înscriere la: info@saveorcancel.tv, în limita a 20 de persoane/ tur. Cost participare: 19 EUR/ pers. Rezervă participarea ta aici.

Un-hidden Bucharest este un program de regenerare urbană conceput ca o serie de intervenții artistice în spațiul public care au ca scop umanizarea orașului București și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artă.

Harta proiectului poate fi accesată online aici:

De asemenea, harta Un-hidden Bucharestși bookletul Cinema / Teatrul de vară CAPITOL #03vor fi prezentate în expoziția centrală a Romanian Design Week– în secțiunile Multidisciplinar și Graphic Design, între 17 și 26 mai, în clădirea BCR din Piața Universității. Detalii aici.

Proiectul de street art Un-hidden Bucharesteste organizat de Save or Cancel, prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Organizator: echipa Save or Cancel, compusă din Cristina Popa(random) – designer social, editor și manager cultural, și Andrei Racovițan(ubic) – arhitect, editor și manager cultural, alături de public, artiști, colaboratori și parteneri.

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Canceleste un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Partenerii proiectului: CNDB,  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Zeppelin, IQads, Igloo, România Pozitivă, IQool

Vizitează pagina proiectului Un-hidden Bucharestpentru a fi la curent cu noile activități programate.

Un-hidden Bucharest

____

[EN]

 

Creative Quarter Design Festival, the first major festival of the Creative Quarter, will be held from 18th to 26th of May in Bucharest.

In this context, the entities of the Creative Quarter propose over 60 events, from exhibitions, workshops and talks to guided tours, live performances, parties, a treasure hunt, a movie night and even a market design that will draw the schedule and also the map of the first festival celebrating contemporary creative effervescence.

Part of the event, there will be two Un-hidden Bucharest street art tours, on May 18th (5-7 pm)and May 25th (5-7 pm), with the starting point on 13 Constantin Mille St., in the Creative Quarter.

Join us to find out about the latest street art interventions in Bucharest and the unknown stories of old places. Their hidden story can continue through art and civic involvement.

The tours are guided by Open Doors – Travel Outside the Box in Romanian and English and were developed in the Un-hidden Bucharest II, 2018 edition. They speak about the future of old spaces, and how important present decisions are.

You can join the pedestrian tour that opens a subject and your appetite for continuous urban exploration, changing the perspective, by signing up at info@saveorcancel.tv, within the limit of 20 people/tour. Cost/person: 19 EUR. Book your participation here.

 

Un-hidden Bucharest is an urban regeneration programme conceived as a series of artistic interventions designed for the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through art.

The digital version of the Un-hidden Bucharest map comprises 65 street art interventions and can be accessed for free here: https://goo.gl/ufaUdX.

The Un-hidden Bucharest map and CAPITOL #03 booklet will also be presented at the central exhibition of Romanian Design Week – Multidisciplinary and Graphic Design categories – from May 17th to 26th, in the BCR building from the University Square, Bucharest. Details here.

The Un-hidden Bucharest street art project is organized by Save or Cancel, through feeder.ro and is co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Organizer: The Save or Cancel team, composed of Cristina Popa (random) – social designer, editor, and cultural manager, and Andrei Racovițan (ubic) – architect, editor, and artistic manager, together with the audience, artists, collaborators și partners.

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancelis a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

Project partners: CNDB, Faculty of Sociology and Social Work, Zeppelin, IQads, Igloo, România Pozitivă, IQool

Visit the project’s page Un-hidden Bucharestto find out more about past, current and future activities.

Un-hidden Bucharest