Skip to content

Hub CAPITOL la Anuala de Arhitectură București 2016Hub CAPITOL (Cinema și Teatrul de vară Capitol)
RO
Echipa
Andrei Racovițan – arhitect; rol în proiect: lider de proiect // arhitect // PR & social media
Cristina Popa – designer social / editor; rol în proiect: editor // analist media // designer web și print

Colaboratori: Racovițan Lucian, Grigorescu Dimitrie, Dămoc Ana

Descrierea proiectului
Save or Cancel propune o campanie de conștientizare și de sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema și Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul de hub cultural independent al ansamblului. La 100 de ani de la construire, un apel deschis pentru proiecte artistice va reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentul în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului urban ca spaţiu cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.
Studiul realizat de UAUIM pentru Strategia București Capitală Culturală Europeană 2021 identifică spații care au primit temporar funcțiuni social-culturale, iar Cinema/Teatrul de vară CAPITOL se regăsește în cat. C. Spații potențiale pentru activități culturale/creative ca urmare a re-activării spațiului prin evenimente culturale independente desfășurate de Save or Cancel în 2008, 2009, 2011 și 2014.
Argumente pentru CAPITOL – dispus într-o zonă cunoscută pentru activități creative; monument de patrimoniu național: arh. Nicolae Nenciulescu (1916) și arh. Henrieta Delavrancea (1938); capabil de conexiuni în rețea cu alte huburi independente;
Argumente pentru REACTIVARE – succesul apelurilor deschise pentru proiecte demarate de Save or Cancel în 2008 (aprox. 20 de evenimente/ 1 lună) și 2009 (aprox. 35 de evenimente/ 1 lună) și conexiunile create atunci între spațiu, artiști și public vor fi reactivate în această nouă campanie, ca parte din demersul de transformare a Capitol în hub cultural.
EN
Team
Andrei Racovițan – Architect; role in project: project leader // PR & social media
Cristina Popa – social designer / editor; role in project: editor // media analyst // web & print designer

Colalborators: Racovițan Lucian, Grigorescu Dimitrie, Dămoc Ana

Project description
Save or Cancel proposes an awareness campaign and sensibilization about national cultural heritage, with an application on Capitol Cinema / Summer Theatre, revealing its potential as an independent cultural hub. 100 years after being built, an open call for art projects will activate the collective memory, reintegrate the monument in the public circuit through democratic reinterpretations of urban space as cultural space, while exploring the links between art, nature and the city.
UAUIM’s study for Bucharest European Capital of Culture 2021 Strategy identifies areas that have hosted temporary social-cultural functions and CAPITOL Cinema/Summer Theatre is noted in cat. C. Potential Spaces for cultural/creative re-activation, observing the independent cultural events organized by Save or Cancel there in 2008, 2009, 2011 and 2014.  
Arguments for CAPITOL – located in an area known for creative activities; a national heritage monument: architect Nicolae Nenciulescu (1916) and architect Delavrancea Henrieta (1938); capable of networked connections with other independent hubs;
Arguments for RE-ACTIVATION – the success of open calls for projects launched by Save or Cancel in 2008 (approx. 20 events / 1 month) and 2009 (approx. 35 events / 1 month) and the connections created at that time between the space, artists and public can be reactivated in this new campaign as part of continuing efforts to turn Capitol into a cultural hub.